KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP
KNMP

Landelijke campagne voor KNMP (Nederlandse beroepsorganisatie voor apothekers) om aandacht te vragen voor het beroep van apothekersassistenten. Hierbij was de uitdaging om bestaande vooroordelen bij VMBO-scholieren weg te nemen en de klemtoon te leggen op het sociale karakter van de werkzaamheden in een apotheek.

Campagne bestaat uit een serie van A0-posters op scholen, bijbehorende schoolcards, Hyves-actie waarmee je van je profielfoto een ‘pillen-portret’ kon maken en een interactieve online film. In deze film loop je virtueel (begeleid door een echte assistente) een dag mee in een apotheek waarin je diverse mensen met hun specifieke problemen moet helpen. Film is te spelen op http://www.werkindeapotheek.nl/Film/film.html

Bureau: BNTI
Fotograaf: Edo Kars

 

National campaign for KNMP (The Royal Dutch Pharmacists Association) to call attention to the profession of being a pharmaceutical assistant and to underline its social aspects. The campaign consisted of A0 posters displayed in schools, an interactive movie that could be played online and a social media gadget. In the movie you impersonate a pharmacy assistant, dealing with real people and their specific problems.

Agency: BNTI
Photographer: Edo Kars

KNMP

  • Categories →
  • Art Direction
  • Commercial Work
  • Graphic Design
 
Back to top